Program minulého ročníku

7. 10. 2014

08.15-08.50

Registrace

09.00-10.45

B2B marketing a sportovní akce

Prezentace ČOV

 • Nový přistup k partnerům, zapojení do aktivací partnerů (konkrétní případové studie) 
 • ČOV platforma pro B2B (Český dům - Londýn)

Prezentace PIM

Prezentace Volkswagen

 • Historický náhled na spolupráci značky Volkswagen s PIM
 • Od sponsoringu k partnerství (nový přístup ke spolupráci)
 • Platforma Run Blue.
 • Spolupráce s ostatními partnery běžecké ligy RunCzech

 

 • Carlo Capalbo, president of organizing committee, Prague International Marathon
 • Marek Tesař, Marketingový ředitel, Český olympijský výbor
 • Jan Čermák, marketingová komunikace, Porsche Česká republika s.r.o., divize Volkswagen osobní vozy
10.45-11.15

Networking time - přestávka na kávu

Doprovodný program:

- prezentace partnerů akce

-možnost odborných konzultací

-losování výherce vstupenek na představení Pátá Dohoda

11.15-12.00

Smysluplnost akcí a trendy v B2B marketingu očima manažerů

 • Roman Frkous, odborník na měřitelnou komunikaci, lektor
12.00-12.30

Návratnost marketingových investic

 • Jakým způsobem počítat ROI a jaké měřící nástroje lze použít
 • Měření offline aktivit u online kampaní
 • Zajímavá čísla z praxe – case studies  našich zákazníků
12.30-13.30

Společný oběd

Doprovodný program:

-prezentace partnerů akce

-možnost odborných konzultací

-soutěž se společností Targo Promotion

13.30-15.15

On-Line B2B marketing

 • Definice problému - co propagujeme a co chceme kampaněmi dosáhnout
 • Definice kampaní - jakými propagačními taktikami chceme cíle dosáhnout
 • Představení výsledků kampaně - co fungovalo, co nefungovalo

Jak CSR orientovaná B2C komunikace může pomoci v B2B.

Příklady konkrétních online B2B kampaní, které přinášejí výsledky

 • Nízké náklady na akvizici nových zákazníků
 • Oslovení cílové skupiny ve všech fázích nákupního cyku
 • Budování značky i výkonnostní marketing
 • Jiří Cívka, Public Relations and Communications Professional, Generali Pojišťovna, a.s
 • Miroslav Král, Managing Partner, MarketUP
 • Petr Macek, expert na internetový marketing, Lektor
15.15-15.45

Networking time - přestávka na kávu

Doprovodný program:

- prezentace partnerů akce

-možnost odborných konzultací

 

15.45-16.15

Kde získat kvalitní databáze?

 • Jakou databázi potřebuji - segmentace versus dostupná výběrová kritéria
 • Výběr databáze versus náklady na kampaň
 • Jak vliv má forma oslovení a očekávaná response nároky na databázi
 • Není zdroj jako zdroj, aneb co znamená ověřený kontakt a jak posuzovat kvalitu databáze
 • Veřejné zdroje x komerční zdroje
 • Pozor na antispamový zákon

 

16.15-16.45

B2B data - a co když zákazníci hledají vás?

 

 • Big data
 • Jaká data lze získat a jak z nich vytvořit příležitosti
 • Jak data pomáhají obchodu a marketingu jinde
 • Jak mohou data pomoci Vám 

 

16.45-17.00

Shrnutí a uzavření akce

17.00

Oficiální ukončení programu